Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Lần theo mê lộ có đường hầm của Hệ Thống Tiền Tệ Mỹ ( P.1 )

Lời nói đầu
Cả năm qua báo chí Mỹ thường hay nói tới việc mất giá của đồng dollar, tới việc mắc nợ của chánh phủ Mỹ, rồi hay nhắc tới Federal Reserve, và tới tên của Ông Greenspan. Tôi không có học ÉcoPo của Pháp, không có học MBA của Mỹ nên mù tịt. Nhưng vì tò mò muốn hiểu biết, nên tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi đó đây. Thì mới thấy rằng vấn đề tiền tệ của Mỹ là cả một mê-lộ có đường hầm, (un vrai labyrinthe avec des souterrains) một con đường máng dện chằng chịt mà nếu đi không có bản chỉ dẫn thì sẽ dễ bị lạc.

Rồi tôi nghĩ rằng trong số độc giả của Y Tế Nguyệt San chắc cũng có một ít bạn đọc mù tịt như tôi, nhưng không có thì giờ để nghiên cứu đó đây như tôi, nên tôi viết bài này tóm lược và giản-dị -hóa tối đa một vấn đề vô cùng phức tạp đã kéo dài theo lịch sử của Hoa-kỳ, để giúp phần nào các bạn ấy hiểu sơ sơ vấn đề về đồng dollar là một thực thể mà mình phải đốí phó hằng ngày.  Tôi sẽ dùng phương pháp hỏi và đáp (H & Đ) để dẫn đường quý bạn đi trên mê lộ và trong đường hầm ấy.

Tôi xin lưu ý quý bạn: Vì trong bài có vài ba cụm-từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên tôi sẽ viết tắt các cụm từ ấy như sau: FED là Federal Reserve, CPLB là Chánh Phủ Liên Bang, HCQHK là Hiệp Chủng Quốc Hoa-Kỳ USA  và T.T. là Tổng Thống.     

------------------------------------------------------
image
I- Tạo ra tiền (create money).

H-: Dollar là tiền chính thức của HCQHK. Vậy ở bên Mỹ cơ quan nào có quyền phát hành dollar?
Đ-: Câu trả lời tự nhiên và thông thường mà cũng hợp lý là Bộ Tài Chánh của CPLB. Nhưng trên thực tế thì không hẳn như vậy. Bộ Tài Chánh của CPLB chỉ có quyền phát hành “coins” nghĩa  là đúc (mint) các đồng tiền One Cent, Five Cents, One Dime, One Quarter, và một số đồng tiền One Dollar.
H-: Vậy thì cơ quan nào có quyền phát hành giấy xanh dollar?
Đ-: Chỉ có Federal Reserve (FED) mới có quyền phát hành giấy xanh dollar.
H-: Tôi thấy trên giấy xanh dollar nào cũng có hình của một ông Tổng Thống Mỹ, cũng có chữ ký tên của “Treasurer of the United States”, và của “Secretary of the Treasury” mà không phải do Department of Treasury của CPLB phát hành là gì ?
Đ-: Vâng, coi vậy mà không phải vậy. Trên giấy xanh dollar nào cũng có in hàng chữ “Federal Reserve Note” mà chữ note ở đây có nghĩa là “ a paper acknowledging a debt and promising payment; promissory note”. Tức là tờ giấy xanh dollar nào cũng là một tờ giấy nợ.
H-: Ai nợ ai?
Đ-: Chánh Phủ Liên Bang nợ FED.
H-: Sao lại có chuyện đó?
Đ-: Số tiên CPLB cần luôn luôn nhiều hơn số tiền thuế của dân đóng góp, nên CPLB phải mượn. Mượn ai? Mượn FED là cơ quan duy nhứt có quyền phát hành tiền dollar. Mượn bằng cách nào?   Bằng cách cho phép Bộ Tài Chánh (The Treasury Department) in giấy nợ dưới hình thức “Federal Bonds” (là giấy IOU     I Owe You) trong đó chánh phủ cam kết sẽ trả lại với tiền lời) (mà bách-phân lời % interest) là do FED. chủ nợ, quyết định). FED chấp nhận và in (thí dụ như một tỷ dollars $1 billion) đưa cho chánh phủ. Thế là chánh phủ (tức là quốc gia, là dân Mỹ) nợ FED một tỷ dollars với tiền lời. Rồi mỗi năm tiền nợ đó chồng chất lên nên  đến năm 1995 số tiền nợ là $5 trillion (1 trillion là 1 ngàn tỷ) và đến ngày 16-3-2006 là hơn $8,21 trillion.  
H-: FED là một cơ quan của Liên Bang, vậy CPLB mà nợ FED thì có khác gì là “Tôi nợ Tôi”.
Đ-: Khác, vì  FED  là một cơ quan mang tên là “Liên Bang” (Federal) nhưng không phải của Liên Bang. FED là một công-ty độc lập của tư-nhân (a corporation independent privately owned).  
H-: Privately owned thì ai own nó?
Đ-: Federal Reserve (FED) gồm có 12 cái Fed bank địa phương (twelve regional federal reserve banks) mỗi cái là sở-hữu của những nhà bank buôn bán tư thành viên của cái Fed địa phương đó Các Fed địa phương có trụ sở ở: 1- Boston, 2-New York, 3-Philadelphia, 4-Cleveland, 5-St Louis, 6-San Francisco, 7-Richmond, 8-Atlanta, 9-Chicago, 10- Minneapolis, 11- Kansas City và 12-Dallas.

image
Federal Reserve Building

Fed Bank của New York có đa số cổ phần (53% of shares). Mà trong Fed bank của New York, Citibank và J.P.Morgan Chase Co nắm đa số cổ phần. Citibank là của gia-đình Rockefeller và J.P. Morgan Chase Co là của gia-đình Morgan. Hai gia đình này và gia đình Carnegie với gia đình Rothschild là thành phấn quan trọng nhứt của một nhóm người mà học giả Mỹ gọi là “the Robber Barons” (những Nam-tước Trộm Cắp).
H-: Nhưng trong Ban Quản Trị (Board) của FED ở Washington có Ông Tổng Trưởng Tài Chánh (the Treasury Secretary) và Ông Giám Sát Ngân Khố (the Comptroller of Treasury) là nhân viên chánh phủ.
Đ-: Vâng, vì vậy mà trên các giấy xanh dollar có chữ ký tên của hai ông này. Và T.T.  Mỹ cũng bổ nhiệm (với sự chấp thuận của Senate) ông Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (Chairman of The Governing Board) của FED, cho nên FED được coi như là một cơ-quan “gần như chính thức” (quasi-governmental). Hội Đồng này gồm có 7 người, với nhiệm kỳ là 14 năm, mà Tổng Thống chỉ có quyền thay thế một người mỗi hai năm.

 

Như vậy, thí dụ như có một ông T.T. muốn sữa đổi FED theo ý của ông,  thì trong nhiệm kỳ 4 năm của T. T, ông chỉ thay thế được có 2 người (vì ông chỉ có quyền thay thế một người mỗi 2 năm.) Thôi thì cho rằng ông  ấy là một ông T. T. tài ba lổi lạc, vượt qua được những khó khăn và những chống đối mà ông đã gây ra (vì quan niệm muốn sửa đổi FED), trong hàng ngũ dân-biểu và nghị sĩ của cả hai đảng, trong chính trường và trong media, để ông được đắc cử một nhiệm kỳ thứ hai, thì ông sẽ bổ nhiệm được 2 người nữa  trong Governing Board (nếu được the Senate chấp thuận) thì cho đến gần cuối nhiệm kỳ 2, ông mới đưa ra được một dự luật sửa đổi, mà chưa chắc dự luật ấy sẽ có được số phiếu cần thiết ở hai viện để trở thành một đạo luật trước khi ông phải rời khỏi Nhà Trắng.

Mặt khác ban Quản Trị (Board) không kiểm soát được cả 12 Fed bank địa phương và các Fed bank địa phương phải theo chánh sách của Fed Bank New York  nắm đa số cổ phần.  Vả lại FED kể từ khi thành lập cho tới nay, chưa bao giờ bị chánh phủ “audit”( soát xét ) vì năm 1975 dự luật (bill) H.R.4316 cho phép chánh phủ “audit” FED, được đưa ra Congress, nhưng dự luật không qua được vì không đủ phiếu.

image
Alan Greenspan

Hãy xem như ông Alan Greenspan đang làm giám đốc công ty (corporate director) cho J.P. Morgan, thì được T.T. Reagan bổ nhiệm năm 1987 làm Chủ Tịch của FED, giử chức đó gần 19 năm, đến năm 2006 dưới thời T.T.George W. Bush mới về hưu.  Nghĩa là đã làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị FED với bốn T.T. mà trong lúc tại chức ông không bao giờ có họp báo, không bao giờ cho phỏng vấn, tức là không có việc hỏi han chất vấn lôi thôi.
H-: Trở lại đồng dollar. Bây giờ tôi mới biết rằng CPLB chỉ có quyền đúc coins, còn quyền phát hành giấy xanh là của FED, mà FED thì bị các nhà bank tư nắm. Vậy trong tổng số tiền của Mỹ, tỷ-lệ của mỗi thứ tiền là bao nhiêu?
Đ-: Tiền coin của CPLB đúc chỉ là lối một phần ngàn tổng số tiền của Mỹ, cộng với tổng số tiền giấy xanh của FED phát hành, thành ra cái được gọi là “tiền sờ thấy được” (tangible currency) chỉ có lối 10% tổng số tiền được cung cấp (American Money Supply)
 image
H-: Sao kỳ vậy? Còn 90% kia là tiền gì ở đâu ra?
Đ-: Phần 90% còn lại là tiền ma (phantom money).
H-: Tiền ma là tiền gì?
Đ-:  Là tiền không có thật, là tiền được tạo ra từ chỗ không có gì hết (money created from nothing), do cái trò ảo-thuật cho vay (gọi là “loan”) tạo ra.
H-: Thật sự tôi không hiểu được.
Đ-: Thực ra thì cũng không có gì khó hiểu cho lắm. Trò ảo thuật tạo ra tiền từ con số không (create money out of nothing) dựa trên cái gọi là “fractional reserve banking” do đạo-luật tạo ra FED (Federal Reserve Act) cho phép. Theo đó thì khi mà nhà bank có trong kho của nó một số tiền X là tiền thật (hồi xưa là vàng, bây giờ là giấy xanh) được coi như là để dự-trữ (reserve), thì nó có quyền phát ra 10 X  (tức là có 9 X tiền ma, không có bảo đảm reserve).

image

Thí dụ như tôi gởi vào nhà bank trong checking account của tôi $ 10,000 thì nhà bank để số tiền đó trong kho của nó như reserve, và nó có quyền phát ra $100,000 (tức là trong đó có $ 90,000 là tiền ma, vì không có reserve bảo đảm) Cũng như thế, Anh B để vào bank trong saving account $ 20,000, thì nhà bank có quyền phát ra $200,000 (tức có $180,000 là tiền ma). Tổng cộng nhà bank có quyền phát ra $300,000 mà trong đó có $270.000 là tiền ma.  Rồi khi Anh C đến mượn nhà bank $300,000 (để mua nhà, sửa nhà hay làm gì khác) thì nhà bank cho ảnh mượn (dưới hình thức loan) $300,000 đó. Anh C sẽ trả cho nhà bank số tiền đó cộng với lời (x %) dưới hình thức mortgage hằng tháng, trong 15 hoặc 30 năm chẳng hạn, bằng tiền dollar thật, mà Anh C có được nhờ lương của Anh C, hoặc nhờ việc làm (như phòng mạch) của Anh. Tức là nhà bank, nhờ cái ảo-thuật của “loan” đã “create money out of nothing”.

Thí dụ trên là lấy cá nhân A, B, C làm mẫu, nên chỉ nói tới tiền với con số ngàn, nếu là nhà buôn, là nhà hàng, là hãng, là cơ sở sản xuất, thì tiền phải là tới số triệu. Mà cả HCQHK có hằng bao nhiêu triệu cá nhân, nhà buôn, hãng, xưởng v.v. cân tiền và phải vay tiền của nhà bank dưới hình thức “loan” thì không có gì lạ khi thấy rằng trong tổng số tiền cung cấp cho nền kinh tế Mỹ (american money supply) năm 2005 là $9.7 trillion trong đó tiền thật (tangible currency) chỉ có $ 1.4 trillion, còn $8.3 trillion là tiền ma.  Và sau này nguyên tắc đó cũng được áp dụng cho việc dùng credit card (Visa, Master Card, American Express v.v.) với một lải xụất (% interest) còn cao hơn gắp bội. 

Mời đọc tiếp Phần 2 tại đây.

32 nhận xét:

 1. I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

  Feel free to visit my blog post :: tired quotes

  Trả lờiXóa
 2. I have been exploring for a bit for any high quality articles
  or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Reading this information So i'm glad to convey that I've a very excellent uncanny
  feeling I came upon exactly what I needed. I most without a
  doubt will make certain to don?t put out of your mind this site
  and give it a glance on a relentless basis.


  Here is my site: self esteem quotes

  Trả lờiXóa
 3. Good information. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon).
  I have saved it for later!

  My page unusual animals

  Trả lờiXóa
 4. Definitely imagine that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest factor to remember of.
  I say to you, I definitely get annoyed whilst other folks think about concerns that they plainly don't understand about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing without having side-effects , other people could take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

  Also visit my weblog ... struggle quotes

  Trả lờiXóa
 5. Hello, this weekend is fastidious in favor of me, since this occasion i am reading this impressive informative piece of
  writing here at my home.

  My site :: unusual animals

  Trả lờiXóa
 6. I always emailed this weblog post page to all
  my contacts, for the reason that if like to read it afterward my
  links will too.

  My web-site; amazing quotes

  Trả lờiXóa
 7. I hardly leave comments, however i did a few searching and wound up
  here "Lần theo m� lộ c� �432;ờng hầm của Hệ Thống Tiền Tệ Mỹ ( P.1 )".
  And I actually do have some questions for you if it's allright. Could it be just me or does it seem like some of these comments come across like written by brain dead visitors? :-P And, if you are posting at other social sites, I'd like to follow anything new you have to post.
  Could you list of every one of all your social sites like
  your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  my web page :: discipline quotes

  Trả lờiXóa
 8. This excellent website definitely has all of the information and
  facts I needed about this subject and didn't know who to ask.

  My website ... girlfriend quotes

  Trả lờiXóa
 9. Hi there, I check your blog like every week. Your writing style is witty, keep doing
  what you're doing!

  Check out my webpage: thanks quotes

  Trả lờiXóa
 10. This article presents clear idea for the new visitors of blogging, that genuinely how to
  do running a blog.

  Also visit my web page :: letting go quotes

  Trả lờiXóa
 11. I am truly thankful to the owner of this website who has shared this
  wonderful post at at this place.

  My blog post :: girlfriend quotes

  Trả lờiXóa
 12. It is really a nice and useful piece of info.

  I'm satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

  My website best quotes ever

  Trả lờiXóa
 13. You could definitely see your enthusiasm within
  the article you write. The world hopes for more passionate writers such as you
  who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.


  Also visit my web page - country flags

  Trả lờiXóa
 14. It's an amazing paragraph designed for all the web visitors; they will get advantage from it I am sure.

  Here is my weblog country flags

  Trả lờiXóa
 15. Hi there, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that's in fact fine, keep up writing.

  Also visit my blog :: kahlil gibran quotes

  Trả lờiXóa
 16. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one.
  A must read article!

  Visit my web blog; nora ephron quotes

  Trả lờiXóa
 17. You can certainly see your expertise within the
  article you write. The world hopes for more passionate writers like you
  who aren't afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

  My website; thanks quotes

  Trả lờiXóa
 18. Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to shoot you an
  email. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

  Here is my webpage ... william shakespeare quotes

  Trả lờiXóa
 19. Great article! We are linking to this great article on our website.
  Keep up the great writing.

  Also visit my website :: frank ocean quotes

  Trả lờiXóa
 20. My brother suggested I may like this website. He used to be totally right.
  This put up actually made my day. You cann't believe just how a lot time I had spent for this info! Thanks!

  My web-site - zayn malik quotes

  Trả lờiXóa
 21. Good web site you have got here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

  Also visit my site ... madea quotes

  Trả lờiXóa
 22. What's up, I log on to your new stuff regularly. Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!


  My web-site :: unusual animals

  Trả lờiXóa
 23. I used to be able to find good advice from your content.


  Here is my weblog frustration quotes

  Trả lờiXóa
 24. Fine way of telling, and fastidious piece of writing to get information on the topic
  of my presentation subject, which i am going to convey in institution of
  higher education.

  Stop by my homepage :: mistake quotes

  Trả lờiXóa
 25. Hi, i believe that i noticed you visited my website so i got here to return the want?
  .I am trying to in finding issues to improve my site!

  I suppose its adequate to make use of some of your ideas!
  !

  Review my blog ... understanding quotes

  Trả lờiXóa
 26. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Cheers!


  my web page; struggle quotes

  Trả lờiXóa
 27. Greetings! I've been reading your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent job!

  Take a look at my weblog :: feelings quotes

  Trả lờiXóa
 28. Appreciation to my father who stated to me concerning this web
  site, this weblog is really amazing.

  Have a look at my weblog ... mistake quotes

  Trả lờiXóa
 29. Hi to every one, it's in fact a good for me to visit this web site, it includes precious Information.

  Feel free to surf to my web-site - nora ephron quotes

  Trả lờiXóa
 30. Having read this I thought it was rather enlightening.

  I appreciate you finding the time and energy to put this information
  together. I once again find myself personally
  spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

  Look into my page - thanks quotes

  Trả lờiXóa
 31. It's going to be end of mine day, however before ending I am reading this great paragraph to increase my knowledge.

  Here is my web site: letting go quotes

  Trả lờiXóa
 32. Υour reρort οfferѕ establіѕhed helpful tо mysеlf.
  It’s eхtremelу useful and you're naturally extremely well-informed in this region. You have popped my personal eye in order to varying views on this particular matter using intriquing, notable and sound content material.

  Feel free to visit my web blog ambien

  Trả lờiXóa