Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Những kiến thức cơ bản về Chứng khoán.

 Những khái niệm ở đây sẽ được trình bày một cách nôm na và dễ hiểu nhất:
 1. Cổ phiếu là gì? Tại sao lại phát hành cổ phiếu?
  Cổ phiếu là một tờ giấy (giấy ảo là chủ yếu vì hiện nay mua bán cổ phiếu đều thông qua CTCK) mà ta dùng tiền để mua lấy.
  Đối tượng phát hành cổ phiếu là các công ty đại chúng, các doanh nghiệp. Họ phát hành cổ phiếu để bán ra công chúng lấy tiền, rồi họ dùng số tiền đó để đầu tư, mở rộng doanh nghiệp, trả nợ,... Người mua cổ phiếu sẽ trở thành Cổ đông của công ty, tức là cũng được hưởng những quyền lợi của cổ đông, Ví dụ: được hưởng cổ tức, dự đại hội cổ đông, có quyền biểu quyết. 
   
 2. Tại sao lại sinh ra TTCK?
  Cổ đông công ty ABC có quyền bán lại cổ phiếu cho người khác có nhu cầu mua lại. Một người có nhu cầu có thể mua cổ phiếu để trở thành cổ đông của một công ty XYZ nào đó. Do nhu cầu mua bán cổ phiếu nên đã hình thành nên một thị trường hợp pháp gọi là Thị trường chứng khoán. Các CTCK đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán, tất nhiên họ được hưởng hoa hồng từ cả 2 phía.

 3. Thị giá và giá trị khác nhau ở điểm nào?
  Thị giá là giá thành của cổ phiếu trên TTCK. Ví dụ : cp ABC có giá tham chiếu 20k.
  Giá trị của cổ phiếu ABC là giá trị nội tại của Doanh nghiệp ABC được các chuyên gia định giá tại một thời điểm xác định ( dựa vào tài sản hữu hình, thương hiệu, đất đai, tiền mặt...), ví dụ : cp ABC có giá trị sổ sách 30k/cp.
  Như vậy thị giá của cp ABC thấp hơn giá trị sổ sách 10k/cp. Khá hấp dẫn để mua vào đấy chứ?


  Phân tích cơ bản là gì?

  Fundamental Analysis: Là phương pháp phân tích cổ phiếu dựa vào các nhân tố mang tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm chỉ ra giá trị nội tại (intrinsic value) của cổ phiếu trên thị trường.
  Các thông số cơ bản của cổ phiếu thường được đăng tải sẵn trên các website tài chính. Ta thường quan tâm đến các thông số như sau:

  -Ngành nghề của cổ phiếu.
  -Vốn hóa lớn hay nhỏ ( cổ phiếu Bluechips, Midcap, hay Penny stock ).
  -Doanh thu theo quý, năm : Mức tăng trưởng doanh thu > 20%/năm là lý tưởng.
  -Lợi nhuận sau thuế theo quý, năm: Mức tăng trưởng lợi nhuận 20%/năm là lý tưởng. 
  -EPS càng lớn càng tốt ( EPS cho ta biết mức lãi ròng trên một cổ phiếu ) 
  -P/E càng bé càng tốt ( P/E cho ta biết với giá mua vào hiện nay thì sau bao nhiêu năm nữa người mua sẽ được hoàn vốn, P/E = 3 thì mất 3 năm để hoàn vốn ). 
  -Mức chia cổ tức, chia tách cổ phiếu, phát hành thêm.

  Phân tích kĩ thuật là gì? 

  Technical Analysis: Là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung cầu đối với cổ phiếu để chỉ ra cách ứng xử trước mắt đối với giá cả, tức là chỉ cho nhà phân tích thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ nguyên cổ phiếu trên thị trường.

  Ví dụ: Đồ thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét